Fodpleje  Akupunktur  Myorefleksterapi  Vegatest  Cell-wellbeingtest  Vitamintest 

Klinik for Fodterapi & Akupunktur

Klik her for at redigere underoverskriften.

den nyeste prof. udgave af vegatest


 Vegatest Vegatesten blev udviklet i 70’erne af de to tyske læger Helmut Schimmel og Peter-Georg Rademacher. Vegatesten er en videreudvikling af elektroakupunkturen, der i dag anvendes af mange læger bl.a. i Danmark. Vegatestmaskinen er i EU godkendt og registreret som et medicinsk produkt på linie med ultralydsscannere etc. Baggrunden for Vegatesten er derfor forbundet mere til biofysikken mere end i biokemien. Biofysik har desværre ikke været udsat for samme opmærksomhed fra den konventionelle side af sundhedsmarkdet som biokemi. Biokemi handler om meget mere indelysende og målbare forhold jf. hvad man udsætter kroppen for med mad, medicin etc. Biofysik derimod handler om de elektriske impulser og informationsstrømme der konstant foregår i kroppen via bindevæv, nerver etc. Et område der videnskabeligt er i stærk fremgang, da man elektrisk kan måle meget mere end i fx klassiske prøver af blod, urin og afføring. Skal man bede om en vurdering af Vegatesten bør det derfor nok ikke være specialister i ernæring, da biofysik ligger en del uden for deres specialviden. Vegatesten tager udgangspunkt i måling af ændringer af hudmodstanden efter stimulation af et akupunktur- eller triggerpunkt. Dette er meget lig med måden man foretager elektrokardiogram og måling af hjerneaktivitet. Altså helt videnskabelige acceptable målinger. Faktisk kan Vegatesten bedst sammenlignes med en løgnedetektor der jo måler ændringer i hudmodstanden pga af den vegetative (uafhængig af viljen) respons der kommer når man fx. bevist sidder og lyver. 

Ved Vegatesten drejer det sig selv-følgelig ikke om at kroppen eller viljen lyver. Derimod at nervebaneenderne giver en elektrisk hudreaktion hvis man sender, en for området normal elektrisk frekvens, igennem et sted i bindevævet der ikke i fungerer normalt. Fx en irritation , inflammation eller lign. Den elektriske stimulation via de nervebaner der returnerer impulset – de afferente, vil gå gennem problemområdet, give en elektrisk respons til rygmarven og returneres via de efferente nerver til huden hvis modstand falder. Kort sagt: Ved en målrettet elektrisk provokation af et sygt eller ubalanceret område i kroppen, vil kroppen reagere ved en ændring af hudens modstand. Dette kan måles af Vegatesteren. Heri ligger der på ingen måde nogen alternativ tankegang, kun biofysik. 

Videnskabelig bevis 

I et videnskabeligt observationsstudie fra 2009/10 blev 2.000 Vegatests gennemgået og filtreret for kardiologiske (hjerte) indikationer. Herved blev 53 patienter ud af de 2000 identifiseret udfra at Vegatesten havde angivet et overvejende hjerteproblem. 

Samtlige 2.000 patienter var kommet til lægen pga. almen ubehag eller ønske om et rutinemæssigt sundhedstjek. 

Efterfølgende gennemgik de 53 patienter en klassisk medicinsk undersøgelse med elektrokardiogram og ekkokardiogram (ultralyd). 

Denne undersøgelse godtgjorde, at der hos 51 ud af de 53 vegatestede patienter, faktisk var klare kliniske indikationer på hjerteproblemer. Typisk indikationer som hypertrofi, hjerteklapfejl og stenose. I et tilfælde blev der endda konstateret en aorteaneurisme, der førte til en akut livreddende operation. 

Da ingen af disse patienter var bevidst om deres hjertefejl før Vegatesten, må resultatet siges at være statistisk signifikant og et klart bevis for Vegatestens validitet som diagnostiseringsværktøj.